Eskilstrup Kulsvierlaugs Venner

 
Formålet er at tage initiativer til gavn for Eskilstrup Kulsvierlaug og udbrede kendskab til og forståelse for Eskilstrup Kulsvierlaug.  
Formålet er også at søge pengemidler i fonde, samt udøve aktiviteter som økonomisk støtter Eskilstrup Kulsvierlaug.
Mange venner støtter Kulsvierlauget med arbejdsopgaver blandt andet til den årlige Kulsvierfestival.
 
Har DU lyst til at hjælpe og støtte Kulsvierlauget, kan du kontakte en af nedenstående bestyrelsesmedlemmer fra støtteforeningen:
 
Formand: Gina Neitrup 3061 7104
Kasserer: Thor Jensen 2360 2902
Referent: Hans Keller 5052 9576
Bestyrelsesmedlem: Nana Andersen  
Bestyrelsesmedlem: Sanne Jeppesen
Suppleant: Johannes Barslund